Team
Racing Fan-Shop
Sponsor
Fotoen
Links
Wëllkomm Trophy 2018 Jackets Sponsoren Albumen Kart Pisten
Piloten Trophy 2019 Shirts Don Foto vum Mount Divers
Geschicht Events (Kalenner) Polo-, T-Shirts Sponsor Links Archiv Foto v.Mount Kontakt
A.s.b.l. Resultater Stickers     Gefällt mir
Press Trophy since 2006 Gadgets   last update   
 

Events (Kalenner):
 

BKS

Datum

Course

Plaz

Zait

Organisatioun / Teamopstellung

  A B R Ë L L ( 0 4 / 2 0 1 9)

03/04/19

3x30 Min.

Dolhain

19h30

 Luxembourg Kart Trophy 2018

  M A I ( 0 5 / 2 0 1 9)

08/05/19

3x30 Min.

Monnerech

19h00

 Luxembourg Kart Trophy 2018

31/05/19 -
01/06/19

24h

Mallorca (Can Picafort)

13h00

 Org.: Sam Lo.
 BKS Team: Jeff Ra., Koma, BleiwCool, Roel Se., Fränz Sc.,
 Kim Lo., Guy Ca., Joël Du., Sam Lo., Michel Da.

  J U N I ( 0 6 / 2 0 1 9)

12/06/19

3x30 Min.

Grüfflingen

19h30

 Luxembourg Kart Trophy 2018

  J U L I ( 0 7 / 2 0 1 9)

07/07/19

3x30 Min.

Monnerech

10h00

 Luxembourg Kart Trophy 2018

07/07/19

-

Monnerech

12h00

 BKS Grillfest

  A U G U S T ( 0 8 / 2 0 1 9)

 

  S E P T E M B E R ( 0 9 / 2 0 1 9)

01/09/19

3h

Mannheim

13h00

 Org.: Sam Lo.
 BKS Team: Jeff Ra.,
Sam Lo.

04/09/19

3x30 Min.

Augny

19h30

 Luxembourg Kart Trophy 2018

  O K T O B E R ( 1 0 / 2 0 1 9)

02/10/19

3x30 Min.

Dolhain

19h30

 Luxembourg Kart Trophy 2018

30/10/19

3x30 Min.

Lexy

19h30

 Luxembourg Kart Trophy 2018

  N O V E M B E R ( 1 1 / 2 0 1 9)

20/11/19

3x30 Min.

Augny

19h30

 Luxembourg Kart Trophy 2018

  D E Z E M B E R ( 1 2 / 2 0 1 9)

11/12/19

3x30 Min.

Grüfflingen

19h30

 Luxembourg Kart Trophy 2018


= mat BKS          = BKS Events ouni Kart          = Expo/Show          = annuléiert